Gå til hoved indhold

Husets medarbejdere

Adelaïdes medarbejdere har forskellige kompetencer og uddannelser, men alle har de tilfælles, at de arbejder med beboeren i centrum.

I huset er ansat plejepersonale, herunder social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, pædagoger og ufaglærte. Herudover er der ansat medarbejdere til at gøre rent, til at vaske tøj.

Det tekniske område varetages af en serviceleder fra Bjørnsholm.

Der er sygeplejefagligdækning hele døgnet, og samarbejder med natsygeplejersken i døgnplejens vagtcentral. Vi samarbejder også med AkutTeamet for Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner.

Adelaide er også uddannelsessted for elever og studerende, som du vil møde i din hverdag

Personalet bliver løbende videreuddannet inden for fx tidlig palliation og pleje, demens og udeliv samt kost og ernæring.

Vi har fokus på medarbejdernes trivsel, arbejdsmiljø og den enkelte medarbejders personlige udvikling.

I vores MED–gruppe arbejder vi med arbejds-, samarbejds- og personaleforhold, som har relation til arbejdsmiljøet i huset. MED-gruppen vedtager også husets personalepolitikker for fx rygning, pauser, brug af mobiltelefon og så videre.