Gå til hoved indhold

Beboer- og pårørenderådet

Adelaïde har et valgt beboer- og pårørenderåd.

Rådets opgave det er at fungere som et forum for dialog mellem beboere og pårørende samt ledere og medarbejdere i tilrettelæggelse af de bedst mulige forhold for beboerne. I rådet deltager også et medlem fra Gentofte Kommunes Seniorråd.

Hvis du har mulighed for at deltage i de fire årlige møder, kan du som valgt medlem få indsigt i de tiltag og det arbejde, der udføres på Adelaïde.

Rådet bliver inddraget, når der skal fastlægges retningslinjer for det daglige liv i og omkring boligerne. Eksempler er aktiviteter, samvær m.m. Rådet kan også komme med ønsker til kosten.

Det er rådets opgave at drøfte væsentlige problemstillinger, inden ledelsen træffer beslutning. Rådet kan komme med indstillinger til ledelsen, hvis rådet ønsker ændringer. Når ledelsen har truffet afgørelse i den enkelte sag, får rådets medlemmer besked.

Rådet skal høres om de rapporter, som blandt andre Gentofte Kommune udarbejder i forbindelse med tilsyn.
Alle medlemmer og suppleanter til rådet har tavshedspligt med hensyn til eventuelle personfølsomme oplysninger. Tavshedspligten er også gældende efter hvervets ophør.

Referat fra møderne bliver bragt her på siden – se linket nedenfor – og bliver omdelt til beboerne samt sendt ud til pårørende elektronisk.

Har du punkter, som du ønsker behandlet på møderne, skal du skrive et brev til beboer- og pårørenderådet. Læg brevet i administrationen ved husets hovedindgang.

Du kan også skrive til rådet på adelaide@gentofte.dk

Der er valg til rådet i 1. kvartal i lige år.

Læs det seneste referat