Ledelse og bestyrelse

Ledelsen består af institutionsleder Anne Busk Ebbesen som har været leder siden 1993 og daglig leder af vuggestuen Maria Schjøtt der har været ansat siden 2006 og daglig leder siden sammenlægningen. I børnehaveafdelingen er Annette Plank Gustavsen souschef der har været ansat siden 1997.

Adelaide er en selvejende institution med tilknytning til paraplyorganisationen Gentofte Børnevenner (GBV). Vi har en bestyrelse bestående af to repræsentanter fra GBV, vi har tradition for at disse er forældre i børnehaven, 3 forældrevalgte repræsentanter, 2 suppleanter og 2 personalerepræsentant.

Vi har et godt samarbejde med personalegruppen og bestyrelsen.