Motorik og bevægelse

Børn bevæger sig for lidt og det er derfor vigtigt at lære børnene at bruge deres krop. De skal mærke glæden ved at bevæge sig, så det at motionere bliver en integreret del af deres hverdag. Det er dejligt at gå eller cykle i stedet for altid at blive kørt.
De voksne/forældrene skal være inspirationskilde både med hensyn til kost og bevægelse.