Om vuggestueafdelingen

Adelaide vuggestue har en normering på 45 børn i alderen fra 0 til 3 år. Børnene er opdelt på fire stuer, Bamserne, Alferne, Radiserne og Rødderne. Hver stue har tre fastansatte der er tilknyttet hver stue. Der er to pædagoger og en pædagogiske assistenter eller medhjælpere.  Derudover har vi forskellige vikarer der kommer i huset ved ferie, sygdom m.m. Vi bestræber os på, at have nogle faste vikarer der kender huset og ikke mindst jeres børn.

I Adelaide vuggestue har vi en pædagogik og et sæt grundværdier, som vi er stolte af og værner om. Det er vigtigt for os, at alle der kommer i huset føler sig velkomne og respekteret.