Indkøring af nye børn

 Indkøring af nye børn
Når jeres barn starter i vuggestuen, er det vigtigt, at vi har tid til at lærer hinanden at kende både børn , forældre og personale.
 
Det er vores mål, at etabler en fortrolighed og et godt samarbejde fra starten, som vi kan bygge videre på, i de år barnet er i vuggestuen.
 
For at jeres barn skal få en så tryg og rolig start som muligt, er det vigtigt, at I giver jer god tid til indkøringen dvs. at barnet starter med korte dage og I bliver i vuggestuen de første dage sammen med jeres barn.
 
Derefter aftaler I med personalet på stuen, hvordan det videre forløb skal være, så både jeres barn og I er så trygge som muligt.