Aktiviteter.

Der er mange forskellige aktiviteter i Adelaide vuggestue. Nogle aktiviteter er daglige og andre årstidsbestemt.

Udeliv er en stor del af Adelaide vuggestue og vi er på tur næsten hver dag, hele året rundt. Dog kan der i vinterperioden være dage, hvor de helt små bliver hjemme.

Sang er også en meget vigtig del af vores hverdag og vi synger til morgensamling på stuerne hver dag og har fællessang hver fredag i vinterperioden.

Adelaide Vuggestue har et motto der heder fælles børn fælles ansvar. Det betyder at selvom alle børn har deres faste stue og fast tilknyttede personale, har vi mange aktiviteter på tværs af stuerne.

I efterår, vinter og forårs perioderne har vi forskellige fællesaktiviteter på tværs af stuerne: storbørngruppe, sproggruppe, kreativgruppe og motorik som faste aktiviteter på tværs af stuerne. I kan læse mere om grupperne i underbjælkerne